9.3.22

Tantas Imaxes. Cadernos de estudos visuais, Nº8. Vigo 2022